Nedir ?

Global Game Jam ;
dünyanın en geniş çaplı ve dünyanın her yerinde fiziksel olarak aynı ortamda ve aynı zaman diliminde gerçekleştirilen oyun geliştirme etkinliği olarak 2009 yılından itibaren her yıl düzenlenmektedir. Dünyadaki amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerini birbirine bağlayan bu etkinlik;
oyun geliştirmeye ilgi duyanların bir araya gelerek yaratıcılıklarını ve tecrübelerini paylaşmaları ve video oyunlarını kullanarak kalabalık bir topluluk içinde kendilerini ifade etmeleri fikrinden doğmuştur.

Global Game Jam’ de katılımcılar, etkinlik başlangıcında ilan edilen ortak tema üzerinde yoğunlaşacak ve hiçbir ön hazırlık olmaksızın o anda oyunlarını tasarlayacak ve bütün oyun geliştirme faaliyetlerini etkinlik süresinde yürütecekler. GGJ 2016’da 88 ülke ve 590 ayrı bölgede 6867 oyun geliştirilmiş,Türkiye’de ise bu sayı 132 kadardır.Hızla ilerleyen ve büyük gelirlere sahip olan bu sektöre ülkemizde ilginin artması ve daha fazla sonuç alınması gerekir.