SALON HİZMETLERİ

Salon Hizmetleri Ekibimiz, etkinliklerimiz için gerekli araç-gereçlerle ilgilenmekten ve etkinlik olmadığı zamanlarda diğer ekiplerin eleman ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumludur.

Salon Hizmetleri Ekibi :

  • Etkinliklerin yapılacağı alanların belirlenmesi amacıyla etkinliğe uygun olup olmadıklarının denetlenmesi,
  • Etkinlik alanının davetlilerin isteklerine göre (örneğin atölye çalışması yapacaklar için masa-sandalye düzeninin değiştirilmesi) düzenlenmesi,
  • Etkinlik esnasında katılımcıların ihtiyaçlarının giderilmesi,
  • Etkinlik sonrasında etkinlik alanının toparlanması,

      gibi çalışmalar yapmaktadır.