RiseCOT

      Yeni girişimcilerin yeni fikirlerine destek vermek, piyasa değeri taşıyan fikirleri hayata geçirmek, girişimciliği desteklemek, girişimci ile yatırımcıyı bir araya getirmek amacıyla ROBOCOT 2017 ile birlikte RiseCOT etkinliği etkinlik planına dâhil edilmiştir. Bu etkinlik Malatya Teknopark TTO tarafından organize edilmektedir.

      Etkinlik, fikri olan girişimciler ile fikirleri desteklemek isteyen iş adamlarını bir araya getirmektedir. Yarışmacılar, iş adamlarından oluşan bir kurul önünde kendi fikirlerini savunacak, önemini ve ülke ekonomisine katkılarını anlatarak juriyi ikna etmeye çalışacaklardır. İş adamları tarafından beğenilen proje ve fikirler iş adamlarının maddi destekleri ile Malatya Teknopark'ta firmalaştırılarak desteklenecektir. Proje fikri beğenilen kişi ve iş adammı arasındaki anlaşma Malatya Teknopark aracılığı ile yapılacaktır.