Dr. Emre Eren KORKMAZ

 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamladı. Tezini, Türk göçmen işçilerin Almanya'daki sendikalar ve çalışma konseylerine temsil ve katılımı ile ilgiliydi. lisansını Türkiye'den sendikaların üç uluslararsı dayanışma kampanyasını karşılaştıran Sabancı Üniversitesi, Türk Araştırmaları'nda sunmuş ve yerel ve küresel sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin uluslarüstü şirketlere karşı koalisyon oluşturma sürecini incelemiştir. Çerçeve anlaşmaların, kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının ve davranış kurallarının rolünü tartıştı. 

 2010-2014 yılları arasında Türkiye'de tekstil sektöründe sendika görevlisi olarak çalışmış ve 2016 yılından bu yana Oxford Üniversitesi (İngiltere) Uluslararası Göç Örgütü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde (IMI) doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır.